מדיניות הפרטיות

כללי

 • האתר shareme.co.il ( "האתר" ) נבנה ומופעל ע"י נתן מורדכי, ע.פ 309330835 ( "המפעיל" ).
 • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות שלפניך.
 • אנא קרא את מדיניות הפרטיות בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים במסמך זה, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין מפעיל האתר .
 • האמור במסמך זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 

איזה מידע עשוי להגיע למפעיל האתר?

 • כל מידע שתמסור לנו דרך האתר: טפסי הרשמה, השארת פרטי התקשרות לרבות מספרי טלפון, פרטים אישיים, כתובות מייל וכיוצא בזאת.
 • מידע הקשור בנתוני גלישה, מיקום ומידע הקשור למשאבים שונים בהם תשתמש בגלישה.
 

כיצד מפעיל האתר מטפל במידע ומגן עליו?

 • מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר ונוקט בכל התהליכים הסבירים, על מנת להבטיח את סודיות המידע.
 • מפעיל האתר משתמש בשרתים מאובטחים על מנת להבטיח אחסון ראוי למידע שנמסר.
 

מדיניות פרטיות

 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעיל האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתו הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
 • בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה שלי, אנא צור איתי קשר.
 • מפעיל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת המפעיל ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיה המפעיל אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

שימוש ב- Cookies

 • שימוש ב- cookies, מאפשר למפעיל האתר לקבל נתונים סטטיסטיים על הגלישה ואין בהם גורמים או סימנים מזהים אודותיך.
 • מפעיל האתר עשוי לעשות שימוש בקבצים אלו, באפשרותך לחסום שימוש ב- cookies דרך הגדרות הדפדפן שלך, חסימה זו עלולה לפגוע בחוויית הגלישה שלך וביכולתך לצפות בתכנים השונים.

 

יצירת קשר

 • בכל שאלה ו/או בירור, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע באתר התפריט הדגייטלי, ניתן ליצור קשר עם מפעיל האתר באמצעות:
 • כתובת מייל: [email protected]
 • טלפון: 050-726-6669